Tủ đông Sanaky dàn đồng VH-2599W - Tủ đông giàn đồng 2 ngăn 259 lít - tủ bảo ôn - tủ cấp đông
HOTLINE:0963.230.665
0963.230.665