Tủ đông Sanaky VH-302VNM (dàn đồng) - tủ cấp đông - tủ bảo quản lạnh
HOTLINE:0963.230.665
0963.230.665